Na potulkách svetom WWW

Web s tro­chu star­ším di­zaj­nom, no je­ho ob­sa­ho­vá strán­ka je veľ­mi za­ují­ma­vá. Mož­no tu náj­sť opis via­noč­ných tra­dí­cií v kra­ji­nách po ce­lom sve­te vrá­ta­ne slo­ven­ských zvy­kov. Za­ují­ma­vý je aj zoz­nam via­noč­ných re­cep­tov, kto­rý tiež pok­rý­va jed­lá z ce­lé­ho sve­ta. Strán­ka je v an­glič­ti­ne, no v dneš­nej do­be by to ne­ma­la byť pre­káž­ka ani pre de­ti, kto­ré tu náj­du aj mož­nosť pos­lať e-mail San­ta Clau­so­vi ale­bo zis­tiť, či sú na zoz­na­me dob­rých de­tí. Sek­cia, kto­rá je ve­no­va­ná ti­pom na dar­če­ky, je pre­po­je­ná s Ama­zo­nom, tak­že prí­pad­ný dar­ček mož­no pria­mo ob­jed­nať.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter