Netradičný „krajinoportrét“

V tom­to člán­ku sa bu­de­me ve­no­vať viac­ná­sob­nej expo­zí­cii a po­kú­si­me sa vy­tvo­riť fot­ku, kto­rá bu­de zlo­že­ná z portré­tu i z prí­ro­dy. Ide o ta­kú jed­no­duch­šiu fo­to­mon­táž. Naj­dô­le­ži­tej­ší krok bu­de na­fo­te­nie a vý­ber fo­tog­ra­fií. Nie všet­ky fot­ky sa to­tiž da­jú kom­bi­no­vať. Na vy­tvo­re­nie toh­to kra­ji­no­portré­tu bu­de­me pot­re­bo­vať oso­bu od­fo­te­nú ideál­ne na bie­lom po­za­dí, fot­ku stro­mov, kto­ré nad se­bou ma­jú svet­lé ne­bo, a ne­ja­kú textú­ru stro­mov ale­bo prí­ro­dy na vy­pl­ne­nie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter