Zaujímavé aplikácie pre Android

Via­no­ce

Pod tým­to jed­no­du­chým a príz­nač­ným náz­vom sa skrý­va ap­li­ká­cia po­nú­ka­jú­ca päť po­za­dí, kto­ré sú ži­vé, gra­fic­ky vkus­né a na­la­dia vás na tú správ­nu via­noč­nú ná­la­du. Ap­li­ká­cia ob­sa­hu­je aj zo­pár nas­ta­ve­ní, kto­rý­mi mož­no po­za­dia pris­pô­so­biť svo­jim pred­sta­vám. Po­za­dia toh­to ty­pu vo vy­so­kej kva­li­te sa hľa­da­jú ťaž­ko a v tom­to prí­pa­de sú na­vy­še za­dar­mo. Vý­rob­ca po­nú­ka aj ďal­šie ap­li­ká­cie so ži­vý­mi po­za­dia­mi so zim­nou te­ma­ti­kou.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter