BeQuiet! Silent Base 600

Po­čí­ta­čo­vých skri­niek, kto­ré o se­be tvr­dia, že sú ti­ché, je ako húb po daž­di. Spo­loč­ným me­no­va­te­ľom všet­kých je ta­pa­cí­ro­va­ný inter­iér s pe­nou tl­mia­cou hluk kom­po­nen­tov, ale i efek­ti­vi­tu od­vo­du vy­pro­du­ko­va­né­ho tep­la.

Hluč­nej­šie ven­ti­lá­to­ry sí­ce mier­ne stí­ši­te, no zá­ro­veň stúp­nu tep­lo­ty. Je te­da lep­šie priškr­tiť prie­tok, zní­žiť otáč­ky a ste na rov­na­kom vý­sled­ku, pri­čom ani ne­mu­sí­te prip­lá­cať za od­hluč­ne­nie. To nao­zaj oce­ní­te iba v prí­pa­de, ak chce­te stl­miť de­tai­ly ako cva­ka­jú­ci zvuk ra­me­na plat­ňo­vé­ho dis­ku ale­bo pís­ka­jú­ce ciev­ky. Zá­kla­dom sú vždy po­riad­ne ven­ti­lá­to­ry.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter