BenQ XR3501

No­vý mo­ni­tor BenQ XR3501 za­uj­me už na pr­vý poh­ľad svo­jím ro­bus­tným 35" dis­ple­jom so za­kri­ve­ním 2000R. Je to pr­vý za­kri­ve­ný mo­ni­tor s ultra­ši­ro­kouh­lým roz­lí­še­ním 2560 × 1080 a ob­no­vo­va­cou frek­ven­ciou 144 Hz, čo po­te­ší hlav­ne hrá­čov.

Mo­ni­tor BenQ po­nú­ka vý­bor­ný ob­raz s po­me­rom strán 21:9, tak­že vždy bez prob­lé­mov uvi­dí­te všet­ko na tra­ti či na bo­jis­ku - od po­le­pov na autách svo­jich sú­pe­rov až po trá­vu v oko­lí bo­jis­ka, ces­ty a lis­ty na stro­moch, puk­li­ny na bu­do­vách, oko­lo kto­rých sa len mih­ne­te. Vy­so­ká ob­no­vo­va­cia frek­ven­cia 144 Hz za­is­ťu­je bez­chyb­né zob­ra­ze­nie všet­kých de­tai­lov aj pri rých­lom po­hy­be. Zá­slu­hou ob­rov­ské­ho preh­nu­té­ho dis­ple­ja vás mo­ni­tor dos­lo­va vtiah­ne do de­ja a umož­ní vám vy­chut­nať si sku­toč­ný po­cit vzru­še­nia v hrách. Ak­cia na ob­ra­zov­ke vy­pl­ní aj ob­las­ti pe­ri­fér­ne­ho vi­de­nia, čím ne­do­chá­dza k žiad­ne­mu roz­pty­ľo­va­niu. Hlad­ké pre­cho­dy umož­ňu­jú do­siah­nuť ply­nu­lé hra­nie a zmen­šia úna­vu očí.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Orac­le sa v clou­de da­rí
Oracle ponúka svoje služby v prostredí cloudu už niekoľko rokov. Začiatkom leta však spoločnosť uviedla na trh množstvo nových služieb, čím posilňuje svoju pozíciu v oblasti cloudových riešení. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter