Zyxel ARMOR Z1

Keď v má­ji toh­to ro­ku Zyxel ozná­mil prí­chod no­vé­ho mo­de­lu Ar­mor Z1, vy­vo­la­lo to u od­bor­nej ve­rej­nos­ti za­slú­že­nú po­zor­nosť. Ide o dvoj­pás­mo­vý gi­ga­bi­to­vý rou­ter štan­dar­du 802.11ac, ur­če­ný hlav­ne pre do­má­cu bez­drô­to­vú sieť. Vďa­ka svoj­mu vý­ko­nu umož­ňu­je bez­prob­lé­mo­vé strea­mo­va­nie vi­dea až do roz­lí­še­nia 4K, hra­nie on-li­ne hier a ve­ľa ďal­ších čin­nos­tí sú­čas­ne s via­ce­rý­mi pri­po­je­ný­mi za­ria­de­nia­mi.

Rou­ter je vy­ba­ve­ný gi­ga­bi­to­vým por­tom WAN a 4× gi­ga­bi­to­vým LAN. Časť Wi-Fi pra­cu­je si­mul­tán­ne v pás­mach 2,4 GHz (600 Mb/s) a 5 GHz (1733 Mb/s). Na do­sa­ho­va­nie tých­to rých­los­tí vy­uží­va naj­mo­der­nej­šiu tech­no­ló­giu MU-MI­MO (mul­ti user - mul­tip­le in­put/mul­tip­le out­put) s beam­for­min­gom (for­mo­va­nie zväz­ku) spo­loč­ne s fi­rem­nou tech­no­ló­giou Stream­Boost.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter