Databázová aplikácia SQLITE

V pred­chá­dza­jú­cej čas­ti sme uká­za­li vy­tvo­re­nie da­ta­bá­zo­vej vrstvy an­droi­do­vej ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú­cej inter­nú da­ta­bá­zu SQLi­te. V tej­to čas­ti dopl­ní­me da­ta­bá­zo­vú ap­li­ká­ciu o pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie.

Na úvod struč­ná re­ka­pi­tu­lá­cia pred­chá­dza­jú­cej čas­ti, kto­rá sa dá zhr­núť do je­di­né­ho prí­ka­zu SQL na vy­tvo­re­nie da­ta­bá­zo­vej ta­buľ­ky. Ten­to prí­kaz zá­ro­veň vy­svet­ľu­je jej návr­ho­vú štruk­tú­ru.

CREA­TE TAB­LE kni­hy
(
_id IN­TE­GER PRI­MA­RY KEY AUTOIN­CRE­MENT,

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter