Naučte sa pracovať s režimami prelínania vrstiev

Väč­ši­na úp­rav v ZPS je za­lo­že­ná na do­čas­nej vrstve (do­čas­nej, pre­to­že fun­gu­je len dov­te­dy, kým sa ne­roz­hod­ne­te ju na fo­tog­ra­fiu ap­li­ko­vať) a aj na tom, že do­čas­né vrstvy mô­že­te ne­chať pre­lí­nať rôz­ny­mi spô­sob­mi, tak­zva­ný­mi re­ži­ma­mi pre­lí­na­nia.

 Vrstvy a re­ži­my

Aby ste ve­de­li, ako a ke­dy pou­žiť re­ži­my pre­lí­na­nia vrs­tiev Ná­so­be­nie, Mäk­ké svet­lo a Svet­losť, je ne­vyh­nut­né, aby ste naj­prv po­cho­pi­li, čo sú to (do­čas­né) vrstvy, ako fun­gu­jú a ako ich ov­plyv­ňu­jú re­ži­my pre­lí­na­nia.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter