BLOG: Ako robiť marketing, keď nemáte peniaze

Jed­na z naj­čas­tej­ších otá­zok na mo­jich pred­náš­kach znie, ako ro­biť mar­ke­ting, keď ne­mám pe­nia­ze. Väč­ši­na mar­ke­té­rov za­čne ro­biť con­tent stra­té­giu, stra­té­giu so­cial me­dia, growth hac­king a všet­ky os­tat­né buzzwor­dy. V reali­te to však vy­ze­rá tak, že si za­lo­žia fa­ce­boo­ko­vú sku­pi­nu, i keď to ne­dá­va zmy­sel, a raz me­sač­ne na­pí­šu blog, kto­rý nik­to ne­čí­ta. Poz­ri­te sa, čo ja pok­la­dám za mar­ke­ting, a in­špi­ruj­te sa pri svo­jom pod­ni­ka­ní.

Ni­ce­rep­ly.com

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter