Používajte softvér za výhodnú cenu

Ho­ne­view v5.09

Ur­če­nie: rých­ly pre­hlia­dač di­gi­tál­nych fo­tog­ra­fií

Vlas­tnos­ti:

- pod­po­ra for­má­tov BMP, JPG, GIF, PNG, PSD, WebP, JPEG 2000, JPEG XR/HD Pho­to (JXR, WDP, HDP), PBM, PGM, PNM, PPM a ďal­ších vrá­ta­ne tak­mer 20 rôz­nych for­má­tov RAW (Ni­kon, Ca­non a ďal­šie znač­ky)

- pre­hlia­da­nie ob­ráz­kov kom­pri­mo­va­ných do ar­chí­vov vo for­má­te ZIP, 7Z, RAR a ďal­ších

- rôz­ne spô­so­by pris­pô­so­be­nia zob­ra­ze­nia ob­ráz­ka veľ­kos­ti ok­na, vo­li­teľ­ná far­ba po­za­dia a ok­ra­jov prog­ra­mo­vé­ho ok­na

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter