Knižné novinky

Mi­nec­raft - staň sa majstrom!

Tú­žiš vkro­čiť do sve­ta bez hra­níc, do sve­ta neob­me­dze­ných mož­nos­tí, kde mô­žeš plá­no­vať, tvo­riť i bo­jo­vať o pre­ži­tie pod­ľa vlas­tných pred­stáv? Chceš svo­je dob­rod­ruž­stvá roz­beh­núť hneď napl­no? Prak­tic­ké ti­py a tri­ky v tej­to kni­he ťa nie­len naučia, ako rých­lo a efek­tív­ne hru za­čať, ale ako si po­mo­cou správ­nych stra­té­gií a pos­tu­pov tú­to ge­niál­nu hru do­ko­na­le užiť. Jed­no­du­cho vy­svet­le­né pok­ro­či­lé tech­ni­ky ti umož­nia čos­ko­ro sa za­ra­diť me­dzi top hrá­čov.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter