HP ProLiant ML310e

HP Pro­Liant ML310e


Aj ma­lé fir­my a po­boč­ky pot­re­bu­jú dos­ta­toč­ne di­men­zo­va­ný server, kto­rý im umož­ní flexibil­ne sa pris­pô­so­biť me­nia­cim sa pot­re­bám pod­ni­ka­nia. HP Pro­Liant ML310 Gen8 v2 je konštruk­čne rie­še­ný ako sing­le-soc­ket 4U tower. Pred­pok­la­da­né ob­las­ti na­sa­de­nia sú ma­lé a stred­né pod­ni­ko­vé sie­te, mid­dlewaro­vé ap­li­ká­cie, men­šie pre­vádz­ko­vé da­ta­bá­zy, tla­čo­vý server, pre sa­mos­tat­né fir­my sa dá vy­užiť aj ako CMS na uk­la­da­nie do­ku­men­tov. Vďa­ka ús­por­nej a ti­chej pre­vádz­ke ho mož­no vy­užiť aj ako server pre väč­šie in­te­li­gen­tné do­my.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter