Jarné upratovanie s robotickým vysávačom

Otes­to­va­li sme ro­bo­tic­ký vy­sá­vač Nea­to Bot­vac 85. Ide o naj­drah­ší a naj­pok­ro­či­lej­ší mo­del v rám­ci pro­duk­tov Nea­to.

Ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če Nea­to sú mo­men­tál­ne dos­tup­né v dvoch ka­te­gó­riách. Mo­del Bot­vac re­cen­zu­je­me v ak­tuál­nom člán­ku, ver­ziu Sig­na­tu­re sme pou­ží­va­li pred vy­še ro­kom. Ho­ci sa ro­bo­ty z hľa­dis­ka všeo­bec­nej fun­kcio­na­li­ty vý­raz­ne neod­li­šu­jú, no­vin­ka je lep­šie vy­ba­ve­ná na dôk­lad­nej­šie up­ra­to­va­nie.

Do­mác­nosť spoz­ná

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter