UMELÁ INTELIGENCIA: Máme sa začať báť?

Vý­voj ľud­stva do­siaľ pre­bie­hal li­neár­ne, do­kon­ca aj prie­my­sel­ná re­vo­lú­cia len mier­ne zdvih­la str­mosť vý­vo­jo­vej kriv­ky. V pos­led­ných de­sať­ro­čiach však tá­to kriv­ka za­čí­na mať expo­nen­ciál­ny cha­rak­ter. K prev­rat­ným a dnes nep­red­sta­vi­teľ­ným zme­nám dôj­de v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich 10 až 20 ro­kov. Veľ­ký po­diel na tom bu­de mať ume­lá in­te­li­gen­cia. Fu­tu­ro­ló­go­via sa pred­há­ňa­jú vo viac, ale­bo me­nej op­ti­mis­tic­kých pred­po­ve­diach, uz­ná­va­né osob­nos­ti bi­jú na pop­lach...

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter