O2 oslavuje ôsme výročie svojho pôsobenia na slovenskom trhu

Za osem ro­kov svoj­ho pô­so­be­nia O2 do­ká­za­lo, že pos­ky­to­vať mo­bil­né služ­by sa dá aj inak, net­ra­dič­ne. Zru­ši­lo via­za­nosť pre všet­ky prog­ra­my, za­vie­dlo vo­la­nia po 1. mi­nú­te za­dar­mo, svo­jim zá­kaz­ní­kom po­nú­ka dl­ho­do­bo naj­lep­šie bo­nu­sy na za­ria­de­nia na tr­hu, zru­ši­lo roa­ming v Čes­kej re­pub­li­ke. A re­vo­lú­cia na prin­cí­poch fé­ro­vos­ti, jed­no­du­chos­ti a tran­spa­ren­tnos­ti na­ďa­lej pok­ra­ču­je.

Hod­no­ty, kto­ré O2 up­lat­ňu­je pri tvor­be po­núk a v prís­tu­pe k zá­kaz­ní­kom, nao­zaj fun­gu­jú a po­su­nu­li O2 z no­vá­či­ka na tr­hu do po­zí­cie sil­né­ho a sta­bil­né­ho ope­rá­to­ra, v kto­ré­ho cen­tre zá­uj­mu sto­jí na pr­vom mies­te zá­kaz­ník. Potvr­dzu­je to aj šies­ty ti­tul Ope­rá­tor ro­ka v ne­zá­vis­lej an­ke­te TECH­BOX ro­ka.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvér a webo­vé služ­by s pun­com súk­ro­mia
Za posledné roky upútali pozornosť významné kauzy okolo narušovania súkromia internetových používateľov. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber na tento mesiac ladíme univerzálne. Máme pre vás nástroj na hľadanie videí. Vyskúšajte ho, zvyknete si naň rýchlo a nárast rýchlosti pri veľkom objeme pocítite už počas prvotného skúšania. čítať »
 
Ga­me­box
Majitelia počítačov, ktorí radi jazdia vo virtuálnych automobiloch, nemali minulý rok veľa dôvodov na radosť. S výnimkou novej a priemernej F1 2014 nevyšla prakticky žiadna pretekárska hra. čítať »
 
Pre­zen­tá­cie úpl­ne po no­vom: Pre­zi a Sway
Ovládanie klasických nástrojov na vytváranie prezentácií, či už je to PowerPoint (Microsoft), Keynote (Apple), alebo Slides (Google), patrí k základnej počítačovej gramotnosti, no tieto aplikácie sú si veľmi podobné. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 17
Obyčajne ľudia nafotia hlavne na výlete veľa záberov a ukladajú si ich na neskoršie použitie. Je dobré mať ich označené minimálne pár kľúčovými slovami. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom prehľade mobilných aplikácií sa venujeme programom pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone 8. čítať »
 
Anti­ví­ru­so­vé no­vin­ky v zna­me­ní ro­ka 2015
Je tu nový rok a nové bezpečnostné riešenia. Výrobcovia optimalizujú vzhľad, čo je vlastne nevyhnutnosť popri neustálom pridávaní nových funkcií. čítať »
 
IT bez­peč­nosť: Čo nás ča­ká v ro­ku 2015
Ako bude vyzerať rok 2015 z hľadiska počítačovej bezpečnosti? Nad tým si lámu hlavu výskumníci ESETu a možno aj nejeden čitateľ PC REVUE. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter