Slúchadlá s dôrazom na kvalitu hudby

Šty­ri ku­sy tes­to­va­ných slú­chadiel pa­tria me­dzi to lep­šie, čo na tr­hu náj­de­te. Prek­va­pia di­zaj­nom, zvu­ko­vý­mi tech­no­ló­gia­mi i de­tail­mi. Naš­li sme sí­ce ne­ja­ké ne­dos­tat­ky, no ne­dá sa kaž­dé­mu vo všet­kom ula­ho­diť. Z náš­ho vý­be­ru si vy­be­rie prak­tic­ky kaž­dý, zá­le­ží na prio­ri­tách a va­šom ce­no­vom stro­pe.

AKG K845BT

Tie­to in­dus­triál­ne vy­ze­ra­jú­ce slú­chad­lá dos­ta­li oce­ne­nie Red Dot, kto­ré sa ude­ľu­je za di­zajn. Kom­bi­nu­jú bež­né káb­lo­vé a blue­toot­ho­vé slú­chad­lá. Oso­bi­tosť to­mu­to mo­de­lu ne­mô­že­me uprieť a za­ob­le­né hra­ny mier­ne mas­ku­jú hra­na­tej­šie tva­ry. Dos­tup­né sú v dvoch va­rian­toch, v bie­lom a tma­vo­si­vom. Dru­hý va­riant sa nám zdal prí­ťaž­li­vej­ší, ho­ci bie­la sa vo sve­te elek­tro­ni­ky ob­ja­vu­je v rôzn

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sof­tvér a webo­vé služ­by s pun­com súk­ro­mia
Za posledné roky upútali pozornosť významné kauzy okolo narušovania súkromia internetových používateľov. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Softvérový výber na tento mesiac ladíme univerzálne. Máme pre vás nástroj na hľadanie videí. Vyskúšajte ho, zvyknete si naň rýchlo a nárast rýchlosti pri veľkom objeme pocítite už počas prvotného skúšania. čítať »
 
Ga­me­box
Majitelia počítačov, ktorí radi jazdia vo virtuálnych automobiloch, nemali minulý rok veľa dôvodov na radosť. S výnimkou novej a priemernej F1 2014 nevyšla prakticky žiadna pretekárska hra. čítať »
 
Pre­zen­tá­cie úpl­ne po no­vom: Pre­zi a Sway
Ovládanie klasických nástrojov na vytváranie prezentácií, či už je to PowerPoint (Microsoft), Keynote (Apple), alebo Slides (Google), patrí k základnej počítačovej gramotnosti, no tieto aplikácie sú si veľmi podobné. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 17
Obyčajne ľudia nafotia hlavne na výlete veľa záberov a ukladajú si ich na neskoršie použitie. Je dobré mať ich označené minimálne pár kľúčovými slovami. čítať »
 
Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií
V pravidelnom prehľade mobilných aplikácií sa venujeme programom pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone 8. čítať »
 
Anti­ví­ru­so­vé no­vin­ky v zna­me­ní ro­ka 2015
Je tu nový rok a nové bezpečnostné riešenia. Výrobcovia optimalizujú vzhľad, čo je vlastne nevyhnutnosť popri neustálom pridávaní nových funkcií. čítať »
 
IT bez­peč­nosť: Čo nás ča­ká v ro­ku 2015
Ako bude vyzerať rok 2015 z hľadiska počítačovej bezpečnosti? Nad tým si lámu hlavu výskumníci ESETu a možno aj nejeden čitateľ PC REVUE. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter