Herná rubrika / gamebox

Le­gend of Grim­rock 2

Štvor­če­ko­vá sieť v mo­der­nom ka­bá­te

Spo­mí­na­te so sl­zou v oku na hry ako Dun­geon Mas­ter, Eye of Be­hol­der či skve­lé čes­ké Brá­ny Skel­da­lu, kde ste sa sve­tom po­hy­bo­va­li ako v stol­nej hre ťah­mi po štvor­če­koch? V tom prí­pa­de vám asi neušiel ani pr­vý di­el hry Le­gend of Grim­rock od fín­ske­ho kvar­te­ta tvor­cov Al­most Hu­man. Jed­na z naj­lep­ších ne­zá­vis­lých hier svo­jej do­by nám po­núk­la prib­liž­ne rov­na­ký zá­ži­tok z ob­ja­vo­va­nia jed­nej tem­nej kob­ky ako Dun­geon Mas­ter, no za­ba­li­la ho do mo­der­nej 3D gra­fi­ky s pek­ný­mi efek­tmi kú­zel, ani­má­cia­mi mon­štier a za­ují­ma­vým prí­be­hom. Dru­hý di­el roz­ši­ru­je ten­to kon­cept na plo­chu ce­lé­ho os­tro­va.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter