Disky v domácej sieti

Exter­né dis­ky sú fajn, ale na­raz k nim mô­že pris­tu­po­vať spra­vid­la len je­den pou­ží­va­teľ. Sie­ťo­vé dis­ky - či už pri­po­je­né cez eter­net, ale­bo Wi-Fi - pred­sta­vu­jú roz­ší­re­nú al­ter­na­tí­vu na sprá­vu a zdie­ľa­nie dát. Aj ten­to­raz má­me pre vás dva pro­duk­ty, za­cie­le­né na roz­diel­ne sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov.

La­Cie FUEL

Ten­to exter­ný disk sa dá k po­čí­ta­ču pri­po­jiť dvo­ma spô­sob­mi. Naj­jed­no­duch­šie je pou­ži­tie pri­po­je­nia USB 3.0. Vte­dy sa na­bí­ja aj inter­ný aku­mu­lá­tor. V ba­le­ní je adap­tér s od­ní­ma­teľ­ným káb­lom USB 3.0, po­dob­ný na­bí­jač­ke na te­le­fón. Ten­to kon­cept vy­uži­je­te na sprís­tup­ne­nie dis­ku aj os­tat­ným pou­ží­va­te­ľom.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter