Canon MAXIFY – atrament namiesto lasera

Päť no­vých mo­de­lov MAXIFY je prip­ra­ve­ných tla­čiť, prí­pad­ne aj ske­no­vať a faxovať v men­ších ale­bo do­má­cich fir­mách. V re­dak­cii sme ma­li tri mo­de­ly z no­vej päť­ky a vy­skú­ša­li sme ich v praxi. Poz­re­li sme sa aj na to, ako sa ov­lá­da­jú a čo no­vé v seg­men­te „la­ser rep­la­ce­men­tu" pri­ná­ša­jú.

Ce­na čier­nej nápl­ne je 34,90 EUR a fa­reb­né nápl­ne sto­ja 25,90 EUR v prí­pa­de veľ­kos­ti XL. Za men­šiu čier­nu náplň (mo­del Ca­non MAXIFY MB2050) tre­ba za­pla­tiť 28,90 EUR a 17,99 EUR za fa­reb­né. Pod­ľa cien tla­če je tá­to at­ra­men­to­vá tlač pria­ma kon­ku­ren­cia pre la­se­ro­vú tlač v tej­to trie­de.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter