Notebooky na cesty

Pr­vé toh­to­roč­né no­te­boo­ko­vé no­vin­ky sa ne­sú v zna­me­ní di­zaj­nu a vý­dr­že. Acer As­pi­re E14 je za­ují­ma­vý no­te­book, na kto­rom si dal vý­rob­ca zá­le­žať. Vý­ko­nom sa ne­mô­že rov­nať os­tat­ným v tes­te, no hra­vo ich pre­ko­ná­va v inom pa­ra­met­ri.

Dru­hý Acer nám pri­pa­dal ako útok na ap­plov­ské mac­boo­ky. Je to pré­mio­vý po­čí­tač s ultra­rý­chlym SSD. Fu­jit­su Li­fe­book U904 je pra­cant do ná­roč­né­ho pros­tre­dia. Má 3G mo­dul, v ultra­boo­ko­vom te­le roz­kla­da­cí eter­ne­to­vý ko­nek­tor ale­bo nap­rík­lad aj har­dvé­ro­vé šif­ro­va­nie pev­né­ho dis­ku.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter