Dizajn Pininfarina v prémiových slúchadlách

Spo­lup­rá­ca vý­rob­cov pré­mio­vých slú­chadiel s di­zaj­nér­sky­mi di­el­ňa­mi je už cel­kom bež­ná. Ne­mec­ké slú­chad­lá MAG­NAT pri­chá­dza­jú na náš trh hneď v troch va­rian­toch. Na vlaj­ko­vej lo­di pra­co­va­li di­zaj­né­ri z di­el­ne Pi­nin­fa­ri­na, os­tat­né mo­de­ly bo­li navr­hnu­té v di­el­ni De­signWorx. Vy­ze­ra­jú veľ­mi dob­re, rov­na­ko dob­re sa aj no­sia.

A čo sa tý­ka zvu­ko­vej strán­ky, všet­ky mo­de­ly ma­jú me­ni­če la­de­né la­se­ro­vým sys­té­mom Klip­pel. Nes­por­ná vý­ho­da je mi­ni­mál­ne skres­le­nie. Ako vid­no aj v na­šom tes­te, prak­tic­ky ne­bo­lo čo vy­tknúť, az­da ok­rem ma­lých de­tai­lov.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter