Tabletové novinky

V tom­to čís­le do­mi­nu­je naj­mä test no­vých kon­ver­ti­bil­ných tab­le­tov, ozna­čo­va­ných aj ako za­ria­de­nia 2 v 1. V sa­mos­tat­nom člán­ku sa však ve­nu­je­me aj no­vým 8-pal­co­vým tab­le­tom so sys­té­mom Win­dows. Tie chcú za­ujať naj­mä ce­nou.

Keď­že sa obe za­ria­de­nia po­do­ba­jú ako vaj­ce vaj­cu, člá­nok roz­de­lí­me do troch čas­tí. Obe no­vin­ky vám v krát­kos­ti pred­sta­ví­me a na­še doj­my z ich pou­ží­va­nia zhr­nie­me v pos­led­nej čas­ti. Je to lo­gic­ké - sta­čí sa po­zrieť na ta­buľ­ku s pa­ra­met­ra­mi a na­me­ra­ný­mi hod­no­ta­mi.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter