IT výbava v Citroën C1

Ten­to me­siac sme tes­to­va­li aj kom­pak­tné vy­ho­to­ve­nie auto­mo­bi­lu Cit­roën C1 VTi 82 FEEL Edi­tion. Na­priek to­mu, že je to fakt men­šie vo­zid­lo, vý­rob­ca do ň za­bu­do­val sluš­nú IT vý­ba­vu. V štan­dar­dnej vý­ba­ve je elek­tro­nic­ký sta­bi­li­zač­ný sys­tém, ABS, roz­de­ľo­vač brzdné­ho účin­ku, dva air­ba­gy a ma­nuál­na 5-stup­ňo­vá pre­vo­dov­ka.

Za príp­la­tok je tu aj spät­ná ka­me­ra a dy­mo­vé za­dné ok­ná. C1 po­há­ňa 3-val­co­vý ben­zí­no­vý mo­tor s ob­je­mom 1,2 lit­ra a vý­ko­nom 82k, pri­čom sme bo­li dosť prek­va­pe­ní je­ho ži­vý­mi jaz­dný­mi vlas­tnos­ťa­mi. Kom­bi­no­va­nú spot­re­bu ben­zí­nu uvá­dza vý­rob­ca na hod­no­te 4,3 l/100 km.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter