AeroMobil: Ako Slováci dobývajú svet

Sú chví­le, keď je to hr­dý po­cit, byť Slo­vá­kom. Hlav­ne keď niek­to z nás do­siah­ne fakt pre­ni­ka­vý ús­pech. V mi­nu­lom ro­ku to bol ur­či­te Aero­Mo­bil 3.0, kto­rý sa sve­tu uká­zal v his­to­ric­kom kom­plexe Hof­burg v stre­de Vied­ne po­čas kon­fe­ren­cie Pio­neers. Sprá­va o tom­to pro­jek­te sa do dvoch ho­dín od pred­sta­ve­nia dos­ta­la na server brit­ské­ho The Guar­dian a ame­ric­ké­ho Was­hin­gton Post.

Video:

Poz­ri­te si pr­vý let naj­nov­šej ver­zie lie­ta­jú­ce­ho auto­mo­bi­lu Aero­Mo­bil. Ten­to pro­jekt slá­vil ce­los­ve­to­vý ús­pech na vý­sta­ve Pio­neer vo Vied­ni.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter