27" monitory pre profesionálov aj na doma

Tes­to­va­li sme dva 27-pal­co­vé mo­ni­to­ry, kto­ré sa od­li­šu­jú svo­jou cie­ľo­vou sku­pi­nou aj vý­ba­vou. Spá­ja ich však pa­nel IPS a fakt, že ide o aty­pic­ké mo­de­ly.

Phi­lips 275C5QHAW - mo­ni­tor s blue­toot­ho­vým rep­ro­duk­to­rom

Dvad­sať­se­dem­pal­co­vý dis­plej spo­loč­nosti Phi­lips má na­poh­ľad ele­gan­tné te­lo bie­lej ale­bo čier­nej far­by. Je vy­ro­be­né z hlad­ké­ho plas­tu a pou­ží­va­te­ľom ne­po­nú­ka pri­ve­ľa mož­nos­tí na pris­pô­so­be­nie vý­šky. Sto­jan však umož­ňu­je nak­lo­ne­nie ob­ra­zov­ky v ho­ri­zon­tál­nej ro­vi­ne od -5 do 20 stup­ňov.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter