Dátové centrum Digitalis

Nav­ští­vi­li sme dá­to­vé cen­trum Di­gi­ta­lis, kto­ré pre­vádz­ku­je spo­loč­nosť VNET. Na­chá­dza sa v šir­šom cen­tre Bra­tis­la­vy, je ľah­ko dos­tup­né a dô­le­ži­tý fak­tor je eko­ló­gia. DC po­nú­ka služ­by, ako je napr. umies­tne­nie vlas­tné­ho server­a s ga­ran­to­va­nou do­dáv­kou elek­tric­kej ener­gie, chla­de­ním, ochra­nou pred prí­rod­ný­mi živ­la­mi a za­bez­pe­če­ným pri­po­je­ním na inter­net.

Video:


Poz­ri­te si ako to vy­ze­rá v mo­der­nom dá­to­vom cen­tre, kto­ré sa na­chá­dza v šir­šom cen­tre Bra­tis­la­vy.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter