Herné PC pod stromček

Via­no­ce sa ne­zadr­ža­teľ­ne blí­žia a nič ne­po­te­ší sr­dce hrá­ča viac než no­vý her­ný stroj. V tom­to člán­ku od­po­ru­čí­me vý­hod­né no­vé pro­ce­so­ry, zá­klad­né dos­ky, gra­fic­ké kar­ty a aj dis­ky SSD. Svoj­ho fa­vo­ri­ta si pre­to mô­že­te náj­sť aj v prí­pa­de, že chys­tá­te len čias­tko­vý up­gra­de.

Hra­nie po­čí­ta­čo­vých hier sa stá­le te­ší veľ­kej po­pu­la­ri­te. Kaž­do­roč­ný pro­fe­sio­nál­ny šam­pio­nát v PC hre Lea­gue of Le­gends sle­du­jú pra­vi­del­ne de­siat­ky mi­lió­nov di­vá­kov a her­ný dis­tri­buč­ný sys­tém Steam pred pár me­siac­mi pre­ko­nal hra­ni­cu 100 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Steam v ob­do­bí via­noč­ných sviat­kov pra­vi­del­ne pri­chá­dza so zľa­va­mi a množ­stvo kva­lit­ných her­ných ti­tu­lov sa dá kú­piť za pár eur. Je čas sa na ne po­riad­ne vy­zbro­jiť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter