Páchnuci hazard: centové aukčné portály

Na­ra­zi­li ste už na ne? Auk­čné por­tá­ly pl­né smar­tfó­nov, no­te­boo­kov či inej elek­tro­ni­ky za smieš­ne ce­ny. Za euro, dve či tri mô­že­te zís­kať za­ria­de­nie, kto­ré sa v ob­cho­doch pre­dá­va za stov­ky eur. Sta­čí pri­ho­diť pár cen­tov a je va­še. Ale­bo že­by v tom bol há­čik?

Cen­to­vé auk­čné por­tá­ly, zná­me aj ako auk­cie s pop­lat­kom na pri­ha­dzo­va­nie, sú už tak­mer de­sať ro­kov sta­rý inter­ne­to­vý fe­no­mén. V pos­led­ných ro­koch sa však čo­raz čas­tej­šie ob­ja­vu­jú aj na Slo­ven­sku, pri­čom tým naj­zná­mej­ším je prav­de­po­dob­ne

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter