8× mobilná aplikácia ako darček pod stromček

Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií v de­cem­bro­vom čís­le sa ne­sie v zna­me­ní Via­noc. Pri zos­ta­vo­va­ní toh­to vý­be­ru sme sa ne­za­me­ra­li na no­vé ap­li­ká­cie, ale na nás­tro­je a služ­by, kto­ré dl­ho­do­bo pou­ží­va­me, resp. sa mô­žu poch­vá­liť vý­bor­ný­mi fun­kcia­mi a pri­da­nou hod­no­tou.

Ide o ap­li­ká­cie, kto­ré po­va­žu­je­me za vý­bor­ný via­noč­ný dar­ček, a to aj v prí­pa­de, že si ich stiah­ne­te za­dar­mo - po­nú­ka­jú to­tiž pla­te­né pré­mio­vé fun­kcie, kto­ré sto­ja za zvá­že­nie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter