Zoner Photo Studio 17 už v slovenčine

Na úvod dob­rá sprá­va - náš ob­ľú­be­ný prog­ram na sprá­vu a edi­tá­ciu fo­tog­ra­fií Zo­ner Pho­to Stu­dio 17 je už dos­tup­ný v slo­ven­skej ja­zy­ko­vej ver­zii. To uľah­ču­je je­ho ov­lá­da­nie pre veľ­kú väč­ši­nu pou­ží­va­te­ľov. Do tej­to čas­ti pred­sta­vo­va­nia je­ho no­vi­niek sme prip­ra­vi­li dve zlep­še­nia. Pr­vé z nich je expo­zič­ný pre­cho­do­vý fil­ter, kto­rým si napr. zvý­raz­ní­te ob­lo­hu. Dru­hé za­tiaľ len struč­ne opí­še­me a nes­kôr sa k ne­mu pod­rob­nej­šie vrá­ti­me.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter