Gigaset elements

Tes­to­va­ný Gi­ga­set ele­ments je bez­peč­nost­ný štar­to­va­cí ba­lík a ob­sa­hu­je tri Gi­ga­set ele­men­ty: zá­klad­ňu, sen­zor na dve­re a sen­zor po­hy­bu. A eš­te bu­de­me pot­re­bo­vať aj bez­plat­nú ap­li­ká­ciu Gi­ga­set ele­ments. O čo vlas­tne ide?

Gi­ga­set ele­ments v ce­ne 199,95 eura je za­ují­ma­vé bez­peč­nos­tné rie­še­nie prak­tic­ky do akej­koľ­vek do­mác­nos­ti, kto­ré je roz­ší­ri­teľ­né do bu­dúc­nos­ti a fun­gu­je vý­bor­ne. Do­ká­že vás in­for­mo­vať na smar­tfó­ne, že vám niek­to ne­po­vo­la­ný vtr­hol do by­tu, tak­že mô­že­te okam­ži­te za­vo­lať po­moc.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter