Novinky z ponuky spoločnosti Canon

Zá­stup­co­via PC RE­VUE sa zú­čas­tni­li na pred­vá­dza­com dni v Ca­non Bu­si­ness Cen­ter Slo­va­kia, kde sa pre­zen­to­va­li no­vin­ky v ob­las­ti pro­duk­čnej, veľ­ko­for­má­to­vej a kan­ce­lár­skej tla­če, ako aj ske­no­va­nia. Z ob­las­ti kan­ce­lár­skej tla­če sme vi­de­li no­vin­ku Ca­non ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE C350i, te­da kom­pak­tné za­ria­de­nie na fa­reb­nú tlač s rých­los­ťou 35 str./min.

Ďalej tu bol aj mo­no­chro­ma­tic­ký A4 mo­del 400i a A3 mo­del i4225i. Mul­ti­fun­kcia C5235i umož­ňu­je ske­no­va­nie a tlač z mo­bil­ných za­ria­de­ní. Ta­ké­to za­ria­de­nie pri­tom mož­no chrá­niť pred ne­že­la­ným pou­ží­va­ním napr. či­po­vou kar­tou. Slo­ven­skú pre­mié­ru ma­lo na tom­to po­du­ja­tí za­ria­de­nie

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter