Spolupracujeme cez internet

Prá­ca v sku­pi­nách mô­že byť dnes vďa­ka inter­ne­tu ove­ľa jed­no­duch­šia ako ke­dy­si. Sta­čí pou­ží­vať vhod­né služ­by, správ­ne si roz­de­liť úlo­hy v sku­pi­ne a všet­ko ma­na­žo­vať cez webo­vú ap­li­ká­ciu, ku kto­rej má kaž­dý prís­tup aj z mo­bil­ných za­ria­de­ní. Či už pra­cu­je­te na škol­skom pro­jek­te, ma­na­žu­je­te tím po­dria­de­ných, ale­bo si nie­čo tvo­rí­te vo voľ­nom ča­se, tie­to služ­by by vám ma­li uľah­čiť spo­lup­rá­cu s os­tat­ný­mi.

Náš vý­ber za­čne­me služ­bou

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter