Softvérový výber PC REVUE

V mul­ti­me­diál­nom sve­te nie je ob­ráz­kov nik­dy dosť. Kto ich už up­ra­vo­val, ten vie, že niek­to­ré zdan­li­vo bež­né čin­nos­ti za­be­rú ve­ľa ča­su. Prog­ram As­ham­poo Pho­to Con­ver­ter 2 nie je edi­tor fo­tog­ra­fií ani ne­má naj­viac fun­kcií v tej­to ob­las­ti. No fun­kcie, kto­rý­mi dis­po­nu­je, pra­cu­jú dob­re a naj­mä hro­mad­ne a rých­lo.

Pri­dá­va­me aj nás­troj Bac­kup­4all 5.1 na zá­lo­ho­va­nie. Sta­čí ho raz nas­ta­viť a bu­de pra­co­vať úpl­ne auto­ma­tic­ky. Úlo­hy sa da­jú expor­to­vať, a tak po prein­šta­lo­va­ní po­čí­ta­ča si nas­ta­ve­nia ľah­ko vlo­ží­te späť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter