Režim batérie STAMINA od SONY


Ako fun­gu­jú re­ži­my STA­MI­NA a Ultra STA­MI­NA? Vy­svet­le­nie za me­nej ako mi­nú­tu.


Re­žim STA­MI­NA spo­lu s re­ži­mom Ultra STA­MI­NA náj­de­te v ce­lej ro­di­ne Xpe­ria Z3 - vo vlaj­ko­vej lo­di, kom­pak­tnej ver­zii aj tab­le­te.

Re­žim STA­MI­NA - týž­deň bez na­bí­ja­nia

  1. Fun­kcie, kto­ré ne­pot­re­bu­je­te, vy­pne a tie, kto­ré pot­re­bu­je­te, vám po­ne­chá. A ste to prá­ve vy, kto si vy­be­rie, kto­ré fun­kcie tre­ba po­ne­chať a kto­ré nie.
  2. Ušet­riť mi­nú­ty či ho­di­ny? Kde­že, re­žim So­ny STA­MI­NA vám pri­dá ďal­šie dni vý­dr­že. Pod­ľa vý­rob­cu s re­ži­mom STA­MI­NA mô­že­te predĺžiť vý­drž ba­té­rie až 4-ná­sob­ne.
 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter