5 × 120 mm ventilátor do skrinky

Mo­der­né ven­ti­lá­to­ry sa pre­zen­tu­jú nie­len svo­ji­mi tech­nic­ký­mi pa­ra­met­ra­mi a vý­ko­nom, ale aj di­zaj­nom a vi­zuál­nym doj­mom. Keď­že ich návr­há­ri sú pri zme­nách tva­rov znač­ne li­mi­to­va­ní, čas­tej­šie sa sús­tre­ďu­jú na zlep­še­nia rôz­ny­mi sve­tel­ný­mi efek­tmi. V re­dak­cii sme otes­to­va­li pä­ti­cu ven­ti­lá­to­rov od spo­loč­nos­ti Le­pa, kto­ré prek­va­pi­li sluš­ný­mi pre­vádz­ko­vý­mi pa­ra­met­ra­mi a aj vi­zuál­nym spra­co­va­ním.

Le­pa LPCP12N-BL / LPCP12N-R

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter