Televízor so zakriveným displejom

Ko­neč­ne sme ma­li mož­nosť de­tail­ne sa po­zrieť na za­kri­vený te­le­ví­zor a zis­tiť, aký vlas­tne ten­to trend je. Za­kri­ve­né te­le­ví­zo­ry sa ako pro­to­ty­py ob­ja­vi­li zhru­ba pred dvo­ma rok­mi, dnes tie­to za­ria­de­nia náj­de­te v bež­nej sie­ti pre­daj­ní aj na Slo­ven­sku. Sam­sung UE55H8000 má eš­te jed­nu vý­ho­du, ne­sie hr­dé ozna­če­nie Ma­de in Slo­va­kia, pri­čom na Slo­ven­sku sa nao­zaj reali­zu­je pod­stat­ná časť je­ho vý­ro­by. 


Sam­sung UE55H8000 vy­ze­rá veľ­mi efek­tne a dob­re sa na ňom sle­du­jú hlav­ne fil­my. Dá sa ov­lá­dať aj hla­som a má ši­kov­ný sys­tém Smart HUB.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter