Viruslab: Súkromie on-line: Niekoľko tipov, ako sa cítiť bezpečnejšie

Mno­hí z nás poz­ná­me tie mo­men­ty, keď pot­re­bu­je­me ale­bo chce­me v ky­berpries­to­re viac súk­ro­mia - keď si nap­rík­lad hľa­dá­me no­vú prá­cu ale­bo má­me osob­nú ob­chod­nú kon­ver­zá­ciu. Ino­ke­dy je to eš­te zá­važ­nej­ší dô­vod - keď nap­rík­lad chce mlá­dež ujsť pred ši­ka­no­va­ním ale­bo niek­to má po­doz­re­nie, že ho on-li­ne špe­hu­jú.

Na tom­to mies­te je dob­ré uve­do­miť si nie­koľ­ko zá­sad a pod­ľa nich sa ria­diť.

Na škol­skej sie­ti ne­má­te nik­dy súk­ro­mie, na­po­kon ani v prá­ci:

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter