Predplatená karta novej generácie

Te­le­kom ro­bil po­ria­dok v pred­pla­te­ných kar­tách. Easy Pec­ka je úpl­ne no­vá ge­ne­rá­cia pred­pla­te­ných ka­riet, kto­rá nah­ra­dí všet­ky os­tat­né v Te­le­ko­me. Či už pos­tup­ne tie, kto­ré sú star­šie a vy­šli z mó­dy (Easy Free, Ti­me, Team, Non­stop), prí­pad­ne pre všet­kých no­vých zá­kaz­ní­kov je tu od 1. ok­tób­ra už iba je­di­ná pred­pla­te­ná kar­ta Easy Pec­ka.

Nech­ce sa vám čí­tať člá­nok? Poz­ri­te si všet­ko pod­stat­né v krát­kom vi­deu.

Video:

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom uvied­la na slo­ven­ský trh za­ují­ma­vú pred­pla­te­nú kar­tu Easy Pec­ka. Je lep­šia ako do­te­raj­šie pred­pla­te­né kar­ty a je k nej aj nie­koľ­ko ak­čných po­núk

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter