Nové verzie bezpečnostných programov

Je na je­seň viac ví­ru­sov ako po­čas iné­ho roč­né­ho ob­do­bia? Za­tiaľ to skôr vy­ze­rá na spo­ji­tosť so sve­to­vý­mi uda­los­ťa­mi ako s roč­ným ob­do­bím, nech už ide o ví­ru­sy pô­so­bia­ce na ľud­ské te­lo, ale­bo prá­ve tie po­čí­ta­čo­vé. Jed­no je však is­té, vý­rob­co­via bez­peč­nos­tných rie­še­ní si na spus­te­nie no­vých ver­zií zvo­li­li v dr­vi­vej väč­ši­ne prá­ve je­seň. Po­nú­ka­me vám poh­ľad na no­vin­ky a na­še skú­se­nos­ti a ko­men­tá­re z vy­uži­tia pos­ky­to­va­ných fun­kcií dvoch veľ­kých hrá­čov.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter