e-ŠPORT

Čo je to e-šport?

De­fi­ní­cia za­tiaľ neexis­tu­je a je veľ­mi ťaž­ké náj­sť hra­ni­cu, od kto­rej sa z hra­nia po­čí­ta­čo­vej hry stá­va šport. Je to od mo­men­tu, keď hrá­te o pe­nia­ze? Od chví­le, keď ich pr­výk­rát vy­hrá­te? Od mo­men­tu, keď dos­ta­ne­te pro­fe­sio­nál­nu zmlu­vu a pra­vi­del­ný plat? Ste už špor­to­vec, a nie len hráč, keď dva­násť ho­dín den­ne tré­nu­je­te na fi­ná­lo­vý tur­naj se­zó­ny o stá­ti­sí­ce do­lá­rov? Prav­de­po­dob­ne áno. Po­ku­sy o de­fi­ní­cie pres­koč­me. Elek­tro­nic­ký šport je jed­no­du­cho pri­ro­dze­ná evo­lú­cia ľud­skej hra­vos­ti a špor­to­vé­ho du­cha. Naj­lep­šie bu­de, ak si po­lo­ží­me otáz­ku:

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter