Gamebox

PC RE­VUE hod­no­tí /

Alien: Iso­la­tion

To­to nik­dy neh­raj­te v no­ci a osa­mo­te

Alien Iso­la­tion je zrej­me naj­ťaž­šia re­cen­zia do­te­raz. Hlav­ne pre hrá­ča, kto­rý má čas sa dos­tať k hre až v no­ci, keď ulo­ží spin­kať svo­je de­tič­ky. Alien v no­ci je to­tiž je­den z naj­stra­ši­del­nej­ších zá­žit­kov v his­tó­rii PC hier, špe­ciál­ne ak vás dr­ží od det­stva fó­bia z vot­rel­ca, spô­so­be­ná de­si­vým pr­vým fil­mom. Je to aj jed­na z naj­viac oča­ká­va­ných hier toh­to ro­ka, mož­no nie pre kaž­dé­ho, ale pre fa­nú­ši­kov žá­nru ho­ro­ru ur­či­te a špe­ciál­ne pre mi­lov­ní­kov vot­rel­cov­ské­ho sve­ta je tá­to hra spl­ne­ným snom. 

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter