Nové reproduktory na doma aj na cesty

Vý­rob­co­via chrlia jed­nu no­vin­ku za dru­hou, a tak sme sa roz­hod­li vy­skú­šať no­vé mo­de­ly. Ide o len o no­vý di­zajn ale­bo pri­ná­ša­jú aj no­vé tech­no­ló­gie? Ako kto­rý a ako kde. No vo väč­ši­ne prí­pa­dov sú rep­ro­duk­to­ry vy­ba­ve­né no­vý­mi fun­kcia­mi či už zo stránky zvu­ku, ale­bo návr­hu. Ide nap­rík­lad o pri­da­nie ba­so­vých me­ni­čov, kto­ré v pre­doš­lej ver­zii ne­bo­li, ale­bo zvý­še­nie od­ol­nos­ti no­vé­ho mo­de­lu. Ako sme zis­ti­li, za su­per ce­nu mô­že mať do­má­ci zvu­ku nao­zaj kaž­dý.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter