Mythbusters: Čím vyššie rozlíšenie na displeji telefónu, tým lepšie?

Za pos­led­ný rok sa roztrhlo vre­ce s full HD te­le­fón­mi, po­ma­ly nás ča­ká éra 4K mo­de­lov. Zna­me­ná však vy­ššie roz­lí­še­nie dis­ple­ja te­le­fó­nu auto­ma­tic­ky aj lep­ší ob­raz pre pou­ží­va­te­ľa? Skú­si­me otáz­ku tro­cha oh­núť: Aké roz­lí­še­nie do­ká­že eš­te ľud­ské oko roz­lí­šiť/roz­poz­nať?

Ak už ľud­ské oko nie je schop­né roz­poz­nať de­tail, na čo je dob­ré mať dis­ple­je s čo­raz vy­šším roz­lí­še­ním? Dnes dr­ží­te (ak pat­rí­te do sku­pin­ky ear­ly adop­ters) v ru­ke te­le­fón, kto­rý má rov­na­ké roz­lí­še­nie ako 50-pal­co­vá veľ­kop­loš­ná TV u vás v obý­vač­ke. Full HD - 1920 × 1080 pixelov. To už je sluš­ný tech­no­lo­gic­ký pok­rok, čo po­vie­te?

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter