Koľko elektriny vlastne spotrebujú počítače?

Spot­re­ba elek­tric­kej ener­gie je čo­raz viac vní­ma­ný fak­tor pri ná­ku­pe elek­tro­ni­ky. Nik­to nech­ce vy­ha­dzo­vať pe­nia­ze ok­nom a pre­vádz­ko­vať spot­re­bič, kto­rý ener­giou, a te­da aj pe­niaz­mi zby­toč­ne plyt­vá. Pris­pie­va­jú však po­čí­ta­če do náš­ho úč­tu za elek­tri­nu znač­nou mie­rou? Sto­jí vô­bec kaž­do­den­né na­bí­ja­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní za zmien­ku? Koľ­ko me­sač­ne za­pla­tí­me za elek­tri­nu nap­rík­lad pre no­te­book, her­ný des­ktop, Wi-Fi rou­ter či tla­čia­reň?

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter