Notebookové novinky: Nové modely v produktových radoch

Ak­tuál­ne tu má­me za­ují­ma­vú kom­bi­ná­ciu no­te­boo­kov. Od naj­men­šie­ho mo­de­lu s 11,6-pal­co­vým dis­ple­jom, kto­rý ne­pot­re­bu­je ak­tív­ne chla­de­nie, až po väč­šie mo­de­ly. Dá­va­me ich do po­zor­nos­ti naj­mä pre­to, že v kla­sic­kých pro­duk­to­vých ra­doch nie sú až tak na očiach. Vý­rob­co­via ich však pos­tup­ne pre­sa­dzu­jú. Veď ide o mo­de­ly s no­vý­mi kom­po­nen­tmi, kto­ré ma­jú čo po­núk­nuť a tvo­ria svie­žu ob­me­nu v za­beh­nu­tých pro­duk­to­vých lí­niách.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter