Základy práce v programe Lightworks

V pre­doš­lom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE sme vám v rám­ci člán­ku o ze­le­nej ste­ne pred­sta­vi­li edi­tor vi­dea Lightworks. Ten sme si vy­bra­li pre­to, že ho mô­že­te le­gál­ne pou­ží­vať aj za­dar­mo a po­nú­ka množ­stvo funkcií. V tom­to člán­ku sa po­zrie­me na zá­kla­dy prá­ce s ním.

S prog­ra­mom Lightworks sa sí­ce dá pra­co­vať aj bez­plat­ne, ale bu­de­te pot­re­bo­vať pou­ží­va­teľ­ský účet. Ten si mô­že­te vy­tvo­riť na ofi­ciál­nych strán­kach

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter