Budúcnosťou ovládania IT zariadení je hlas

Shmuel (Moo­ly) Eden (ME) je se­nior vice­pre­zi­dent fir­my In­tel, ge­ne­rál­ny ma­na­žér pre per­cepč­ný kom­pu­ting a pre­zi­dent In­te­lu v Iz­rae­li. Po­čas vý­sta­vy IFA v Berlí­ne pos­ky­tol pre PC RE­VUE, ako je­di­né­mu slo­ven­ské­mu mé­diu, exklu­zív­ny roz­ho­vor. Strá­vi­li sme tak pol ho­di­ny s člo­ve­kom, kto­rý spo­lu­roz­ho­du­je o bu­dúc­nos­ti vý­vo­ja IT. Roz­ho­vor pri­ná­ša­me v skrá­te­nej for­me a po re­dak­čnej úp­ra­ve.

Bol to veľ­mi ot­vo­re­ný a ne­for­mál­ny roz­ho­vor s jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších ľu­dí vo fir­me In­tel

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter