Novinky na ochranu počítača

Je­seň sa vždy spá­ja s uvá­dza­ním no­vých bez­peč­nos­tných pro­duk­tov. Roz­hod­li sme sa vy­skú­šať dva, kto­ré sú za­tiaľ k dis­po­zí­cii. Na ďal­šie stá­li­ce ča­ká­me a sme zve­da­ví, čo no­vé pri­ne­sú. Vy­skú­ša­li sme sláv­ny Zo­neA­larm, no poz­re­li sme sa na je­ho pla­te­nú ver­ziu. Ta­kis­to nás za­ujal no­vý Kas­per­sky. Ako vždy pri­ná­ša nie­čo, čo os­tat­ní ne­ma­jú.

Zo­neA­larm Extre­me Se­cu­ri­ty

Fi­rewall za­dar­mo, tak­to sa ke­dy­si pres­lá­vil prog­ram od Zo­neA­larm. Pre fa­nú­ši­kov toh­to prog­ra­mu má­me dob­rú sprá­vu. Vý­rob­ca aj dnes pos­ky­tu­je ver­ziu za­dar­mo. My sme však bo­li zve­da­ví, ako si po­čí­na pla­te­ná ver­zia v reál­nych pod­mien­kach. Pred­sa len prív­las­tok „extrém­ne za­bez­pe­če­nie" pú­ta po­zor­nosť a priam na­bá­da to vy­skú­šať.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter