MythBusters: Factory Reset spoľahlivo vymaže dáta z Androidu

Ur­či­te sa vám to už sta­lo – roz­hod­li ste sa pre­dať váš an­droi­do­vý te­le­fón cez ba­zár ale­bo ho po­su­núť ďa­lej vo svo­jej ro­di­ne a pot­re­bo­va­li ste zma­zať všet­ky dá­ta, naj­mä tie súk­rom­né­ho cha­rak­te­ru.

V nas­ta­ve­niach te­le­fó­nu ste vy­uži­li Fac­to­ry Re­set (Re­set te­le­fó­nu, Úpl­né vy­nu­lo­va­nie všet­kých úda­jov, Ob­no­ve­nie do vý­rob­ných nas­ta­ve­ní – v zá­vis­los­ti od ver­zie An­droi­du sa tá­to fun­kcia vo­lá tro­chu inak). Vý­sled­kom je ob­no­va te­lef

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter